Vedic på Hjärt- och Lungräddning

Vedic Akupunkturutbildnings återkommande besök på Räddningstjänsten i Leksand. Uppdatering av Hjärt- och Lungräddning.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *