Svenska Akupunkturförbundet besöker Vedic

Hanna Angerud från Svenska Akupunkturförbundet informerar eleverna på Vedic Akupunkturutbildning om nätverkande både inom och utanför Sverige. Hanna berättar också om viktiga dialoger som hålls med  både västerländsk medicin och politiker.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *