Hälsa på Hildasholm

Finn ditt lugn och stå i din kraft med hjälp av Ayurveda, Chakrasystemet, Yoga och tid för samtal och reflektion i en magisk och vacker miljö. Se mer under fliken Hildasholm.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *