Ayurvedic clinic

Den Ayurvediska kliniken är just nu vilande.

Historik: Under 2012-2014 var Vedic treat Siljan en ayurvedisk klinik med 12 sängplatser. Vackert beläget i Siljansbygdens läkande omgivning. Kliniken drevs som ett ayurvediskt sjukhus med ayurvediska behandlingar och akupunktur enligt kinesisk medicin, kost och yoga, allt med en holistisk syn. Kliniken är unik för Skandinavien. En plats med kunskap om mänsklighetens äldsta mest ursprungliga och bäst utvecklade naturliga medicinska system.

Tre frågor till Vedic treat Siljan

Hur ser Vedic treat Siljans historia ut?

Akupunktören och naprapaten Susanne Lindström har i tre års tid planerat för att öppna en ayurvedisk klinik i Sverige. En klinik som ska fungera precis som ett ayurvediskt sjukhus i Indien men med den skillnaden att på Vedic i Leksand finns både ayurveda och akupunkturen under ett och samma tak. Under återkommande resor till Rajah Healthy Acres, ett ayurvediskt sjukhus i Indien, föddes önskan om en liknande klinik i Sverige och i Leksand. Under återkommande besök till Rajah Acres med elever från Vedic akupunkturutbildning växte konceptet fram inspirerad av de fina behandlingsresultaten.

Vad får de som besöker Vedic treat Siljan i Leksand med sig hem?

Efter att ha tillbringat fem sex dagar vigda åt sig själv i en naturskön miljö och efter att ha tagit del av ayurveda- och akupunkturkonsultationer, ayurveda- och akupunkturbehandlingar, yoga, kost och boende är förhoppningen att gästen/vårdtagaren kommer uppleva att läkning påbörjats och att man själv kan påverka sin läkning. Att man inspirerats till att i vardagen leva så att man mår bra. Gästen eller vårdtagaren får med sig livsstilsråd för just sin konstitution. Det kan vara kostråd, yogaövningar och örtmedicin. Vedics team består av en ayurvedisk läkare, en diplomerad akupunktör, ayurveda terapeuter, yogainstruktör och kock. 

Vad är Vedics största inspirationskälla?

Att få fortsätta utveckla det gemensamma som ayurveda och akupunkturen har för att kunna hjälpa många människor. Kliniken är unik i sitt slag i Europa med konceptet ayurveda och akupunktur tillsammans. Nu behöver vårdtagare i Europa inte åka ända till Indien för att få under minst en vecka eller flera veckor ayurveda behandlingar och konsultationer och boende på ett och samma ställe. Vedic treat Siljan i Leksand kommer också att anordna seminarier och stimulera till forskning och ökad kunskap om dessa båda naturliga och hållbara läkefilosofier som en del i utvecklingen av den integrativa medicinen.

Kommentarer från tidigare vårdtagare
“Ett Indien i miniatyr. Underbara behandlingar, jättegod mat. Tack för god stämning och gemenskap. Jag hade sett fram emot de här dagarna hela sommaren och det blev ännu bättre än väntat” Gun

” Allt proffsigt och väl genomfört. Fantastiska dagar och en fantastisk start för Vedic treat Siljan” Ninni

Lokalerna fungerade förvånansvärt bra trots en liten yta. Behandlingarna var otroligt sköna och utfördes på ett proffsigt sätt. Maten var enormt god; en kock som verkar ha lagt ner både tid och själ på att tillfredsställa oss” Birgitta

 

Enskilda Ayurvedabehandlingar som erbjuds på Vedic Akupunktur 

Abhyanga
En behaglig och mjuk helkroppsmassage med varm olja.Ökar blodcirkulationen, stärker muskler och leder bra för god sömn, bra för huden och närande för nerverna.
Pris: 800 kr 60 min.

Elakizhi
Helkroppsmassage med varma knyten fyllda med medicinerade örter.Uppbyggande och vitaliserande. Stärker immunförsvaret och stimulerar bl. a återbildningen av nya celler. Stimulerar nerver och hjälper till att ta bort smärta. Pris: 800 kr 60 min.

Katikizhi
Ryggbehandling med oljemassage och varma oljeindränkta knyten med antiinflammatoriska örter. Kan med fördel tas flera dagar i rad.
Pris: 500 kr 30 min.

Shirodhara
Behandlingen börjar med att kroppen blir insmord med varm olja. Sedan får en varm oljestråle långsamt strömma ner över pannan och hjässan. Avslappnande och behaglig behandling som motverkar mental stress, oro, psykisk obalans, huvudvärk och sömnproblem.
Pris: 800 kr 60 min

Thalam
Varma oljekompresser på huvudet. Bra vid mental stress, högt blodtryck och vid sömnproblem. Kan med fördel tas flera dagar i rad.
Pris: 450 kr 60 min.

Pichu
Bomulls kompresser indränkta i varm medicinerad olja på smärtande områden. Kontinuerligt fylls kompresserna på med varm olja. Kan med fördel tas flera dagar i rad. Effektiv vid smärta i muskler och leder, ex v. problem med axlar eller knä.
Pris: 700 kr 60 min.

Nasyam
Näs sköljning med medicinerade droppar eller ghi. Innan ges ångbad och ansiktsmassage.  Denna behandling är en av Panchakarma behandlingarna som innebär ätt man mjukar upp, värmer upp och rensar ut. Bra vid alla former av huvudvärk, tinnitus, stress, smärta i nacke och axlar, nästäppa, eller vid ögonproblem. Kan med fördel tas flera dagar i rad.
Pris: 400 kr 30 min.

Kadeevasthy
En lugn och avstressande behandling för att minska stresshormonerna som utsöndras via binjurarna. Vi gör en damm av örtpasta kring njurar och binjurar där vi sedan häller varm medicinerad olja. Välgörande vid alla former av ländproblem.
Pris: 700 kr 60 min.

Shiroabhyanga
Huvud-, nacke och ryggmassage med varm sesamolja

 

Vedic Treat Siljan, ayurvedic clinic

Vardagshälsa – Akupunktur – Ayurveda

uk flag Read this text in English

Leggere il testo in Italiano

Lire le texte en Français

 

En ayurvedisk klinik med 12 sängplatser. Vackert beläget i Siljansbygdens läkande omgivning. Kliniken drivs som ett ayurvediskt sjukhus med ayurvediska behandlingar och akupunktur enligt kinesisk medicin, kost och yoga, allt med en holistisk syn. Kliniken är unik för Skandinavien. En plats med kunskap om mänsklighetens äldsta mest ursprungliga och bäst utvecklade naturliga läkesystem.

siljan

Kinesisk- och indisk medicin är sprungna ur respektive lands kulturtraditioner. Båda traditionerna använder snarlika språk och behandlingsmetoder. Naturens rytm och rörelse är också kroppens rytm och rörelse. I kinesisk medicin tar det formen av YinYang, Qi och de fem elementen: vatten, trä, eld, jord och metall. I indisk medicin tar det formen av de tre Doshas eller biologiska humos: Vata, Pitta och Kapha och de fem elementen: jord, vatten, eld, luft och eter. Båda läkesystemen talar om vind – eld och fukt som obalanser och använder som sagt snarlika metoder för att behandla dessa obalanser. Kinesisk- och indisk medicin menar också att mat och örter har funktioner som är värmande- och eller svalkande.

Lotus1_hav

Min vision föddes 2008 då jag var på besök i Indien. Jag hade startat Vedic akupunkturutbildning i Leksand, en utbildning med ayurvedisk inriktning. Jag sökte efter den rätta platsen att förlägga utlandspraktiken på och fann den i Kerala i södra Indien på ett ayurvediskt sjukhus.

På Rajah Healthy Acres använder man akupunktur som ett komplement till ayurvedisk medicin. Denna kombination är unik och något som även Vedic Treat Siljan kommer att erbjuda.

KryddblandningUrsprungligen var ayurveda en livsstil, man visste hur man levde och tog hand om sig för att må bra.

Då människor fick obalanser och blev sjuka tog man fram behandlingar för att återskapa balans och hälsa. Ett konststycke som efter hand har utvecklats och anpassats till vår tid.

Intresset för den ayurvediska livsstilen ökar i Skandinavien och Europa trots att vi inte har samma förutsättningar som i södra Indien med dess värme, medicinalväxter och nedärvda tradition. Behovet finns och utmaningen är att anpassa ayurveda till våra förhållanden.

Visionen föddes alltså i Indien och lever nu också i Siljansbygden i Dalarna.

På Vedic Treat Siljan kan man vistas upp till fyra veckor alternativt besöka dagmottagningen för att få rådgivning.

Akupunkturen kommer att ha en stor plats med terapeuter utbildade på Vedic akupunkturutbildning i Leksand. Ayurvediska behandlingar utförs efter konsultation av ayurvedisk läkare. De ayurvediska måltiderna tillagas i köket på Vedic Treat Siljan. Kosten anpassas efter var och ens behov. Förslag till kostomlägg efter vistelsen kan förekomma. I vår yogashala har vi sinnesstärkande pass på morgonen och mer fysiskt balanserande under tidig kväll. Rajah Healthy Acres egentillverkade och GMP certifierade produkter finns tillgängliga.

Svanken

Exempel på problemområden: kraftlöshet, nedsatt immunförsvar, rastlöshet, ytlig andning, oro, panikattacker, koncentrationssvårigheter, depression, matsmältningsproblem, Irritable Bowel Syndrome, förstoppning, sömnsvårigheter.

Gå på vatten

Man kommer som privatperson eller slussas in via landstinget som Vedic påbörjat en dialog med.

Projektet stöds av LAG Leader DalÄlvarna, som verkar för att bevara landsbygden. LAG anser att Vedic Treat Siljan visar ett nytänkande som behövs i siljansbygden där man behöver spetsföretag. LAGs motivering till stöd lyder: Projektet har ett innehåll som ligger väl i linje med leadeområdets strategi ”livskraftiga verksamheter på landsbygden”.

Vedic Treat Siljan ligger naturskönt och platsen andas läkande.

Den ayurvediska filosofin får mig att ännu klarare förstå den Kinesiska Medicinens storhet. Allianens kommer att ge möjlighet till hjälp för många människor.

 

Susanne Lindström
April 2013
Leksand,Sweden


—–

Vedic Treat Siljan, Ayurvedic Clinic

Everyday Health – Acupuncture – Ayurveda

“An Ayurvedic clinic providing 12 beds for overnight accommodation. Beautifully located in the curative and serene surroundings of Lake Siljan, in the region of Dalarna, Sweden. The clinic is run as an Ayurvedic hospital offering Ayurvedic treatment- and acupuncture sessions in accordance with the traditional principles of Chinese medicine, diet and yoga, from a holistic perspective. The clinic is completely unique of its kind for Scandinavia. A place with knowledge about the oldest and best developed natural healing traditions of humanity.”

Chinese- and Indian medicine both originated as part of the ancient cultural traditions of their respective regions. They are both closely related in the ways they communicate and use treatment methods. The rhythm and movement of the human body reflects the rhythm and movement of nature itself. Chinese medicine illustrates this theory through YinYang, Qi and the five elements: water, wood, fire, earth and metal. In Indian medicine it takes form of the three Doshas or biological Humors: Vata, Pitta and Kapha and the five elements of earth, water, fire, air and ether. Both systems speak of wind, fire and phlegm disorders and employ similar methodologies to treat them. Chinese- and Indian medicine classify food and herbs by taste, element and heating or cooling energy.

My vision about the clinic began emerging during a visit to India back in 2008, when I had recently begun offering the Vedic acupuncture course, a three year long acupuncture course where I integrate Ayurvedic medicine, locally in my hometown of Leksand, Sweden. I was looking for a suitable location where the overseas training course could be held and I found it at Rajah Healthy Acres, an Ayurvedic Hospital in Kerala in south India. At Rajah Healthy Acres, acupuncture is used as a complement to Ayurvedic medicine. This particular combination is unique and will also be available as a method of treatment at Vedic Treat Siljan.

Originally, Ayurveda was a way of life, people knew how to live well and look after themselves in order to feel good and be healthy. If they suffered physical imbalances and fell ill, bespoke treatment programmes were designed and developed in order to reinstate physical balance and good health, a feat which since has been expanded upon and thus also adapted to the present day. The general interest in the Ayurvedic way of life is on the increase in Scandinavia and Europe, despite the fact that we don’t have the same preconditions as in the southern part of India with its warm climate, medicinal plants as well as its inherent legacy and knowledge about these traditional and ancient traditions. The need already exists and the challenge is therefore to adapt the Ayurvedic philosophy to our Scandinavian conditions.

The vision itself originated in India but now also inhabits the region of Lake Siljan in Dalarna, Sweden. At Vedic Treat Siljan, guests/patients may spend up to four weeks, or alternatively, pay a visit to the out-patient facility for individual counselling sessions. Acupuncture will play a central part of counselling sessions with all therapists trained at the Vedic Acupuncture Centre in Leksand. Ayurvedic treatments will only be carried out following consultation by an Ayurvedic doctor. All Ayurvedic meals are prepared on the premises at Vedic Treat Siljan.
The diet is customised in accordance with the individual needs of each patient. At times, there may be individual recommendations suggesting a change of diet following the stay at the treat. Our Yogashala provides sensory enhancing sessions in the mornings and more physically balanced sessions in the early evenings.

Examples of problem areas may include: anxiety, concentration difficulties, digestive problems, insomnia, Irritable Bowel Syndrome, lethargy, panic attacks, restlessness, shallow breath, weak immune system.

Patients may either visit the clinic privately or come via referrals from the Swedish National Health Service provider (Landstinget), with whom Vedic is currently discussing a potential collaboration.

The project is supported by LAG LeaderDalÄlvarna, a Swedish organisation which proactively works towards preserving the vitality of the countryside. By endorsing the project, LAG recognises that the Vedic Treat Siljan Project is able to demonstrate much needed innovative thinking and excellence in the Lake Siljan region. LAG justifies its support of the project by stating the following:
“The project meets the criteria in terms of its course content and in addition, it corresponds with the strategy of the lead area, being “viable businesses of the countryside”.”

The Vedic Treat Siljan clinic is located in scenic and serene surroundings to promote a general sense of wellbeing and healing. We anticipate that the clinic will open its doors to the public within two years’ time.

The Ayurvedic philosophy enables me to fully understand the extent and greatness of Chinese Medicine. This collaboration will, in turn, also constitute a unique opportunity in helping a great number of people.

Susanne Lindström                                                                                                                              April 2013                                                                                                                         Leksand,Sweden

2 Responses to Ayurvedic clinic

  1. Cathrin Crookes says:

    Kommer bli super bra, längtar tills det öppnar!!

  2. Marie says:

    Vad fint, stort grattis Susanne!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>