Kalendarium

Vedic Akupunkturutbildning

Årskurs 2

Hösttermin 2018
3-4 augusti
24-25 augusti
5-6 oktober
26-27 oktober
23-24 november

14-16 december Praktik

Vårtermin 2019
11-12  januari
8-9 februari
8-9 mars
5-6 april
3-4 maj

Lektionstider
Fredag och lördag 9.00-17.00

Ny kursstart Årskurs 1

Vårtermin 2019
19-20 januari (lördag o söndag)
16-17 februari (lördag o söndag)
16-17 mars (lördag o söndag)
13-14 april (lördag o söndag)
11-12 maj (lördag o söndag)

Lektionstider
Lördag och söndag 9.00-17.00


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *