Kalendarium

Vedic Akupunkturutbildning

Årskurs 3
Höst termin 2019
2-3 augusti
30-31 augusti
28-29 september
25-26 oktober
22-23 november
Avslutning

Lektionstider
Fredag och lördag 9.00-17.00

Ny kursstart Årskurs 1

Höst termin 2019
27-28 juli (lördag o söndag)
24-25 augusti (lördag o söndag)
21-22 september (lördag o söndag)
19-20 oktober (lördag o söndag)
16-17 november (lördag o söndag)

13-15 december Praktik (fredag-söndag)

Lektionstider
Lördag och söndag 9.00-17.00


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *