Vedic

Kinesisk medicin är ett samlingsbegrepp för ett antal medicinska inriktningar som utvecklats och brukats i Kina i tusentals år och som nu fått en gemensam inramning.

De huvudsakliga terapeutiska inriktningarna i kinesisk medicin är farmakologi, nål- och moxaterapi (akupunktur och moxa), qigong och kinesisk massage (tuina). Dessa behandlings-metoder används både i rent botande syfte, lindrande och sjukdomsförebyggande syfte.

Kinesisk farmakologi består huvudsakligen av läkemedel som framställs av olika växtdelar, men det finns även preparat framställda av mineraler, djur och insekter. Nål- och moxaterapi eller akupunktur (på kinesiska zhenjiu) är en metod att reglera störningar i kroppen genom att placera tunna nålar på speciella punkter, akupunkturpunkter. Att moxa är en metod där torkade och preparerade växter (i huvudsak artemisisa aygri), bl.a. i form av stavar, värmer akupunkturpunkter samt större områden.

Qi gong är en koncentrations- andnings- och rörelsemetod för att reglera och stärka kroppens energi (qi). I kinesisk massage (tuina) masserar man meridianer (energibanor), akupunkturpunkter eller större områden för att få en direkt terapeutisk effekt i såväl de inre organen som övrigt i kroppen.

Alla terapeutiska grenar i kinesisk medicin har en gemensam grund vad gäller uppfattningen om kroppens funktioner både i friskt tillstånd och vid sjukliga tillstånd. De har en gemensam metodik för diagnostik, symtomdifferentiering och behandlingsprinciper.

– Ur ”AKUPUNKTUR, Kinesisk läkekonst” Del 1 av Reijo Pöyhönen.

I den kinesiska förhistorien

förekommer två centrala figurer, där kejsar Huang Di är en. Kejsar Huang Di, den gule kejsaren, sägs vara stamfader till hela den kinesiska rasen och tillskrivs många dygder och färdigheter, bl a att ha uppfunnit konsten att bygga hus, båtar, skriftspråket, framställning av silke och kartor.

Huang Di tillskrivs även en framstående roll inom medicinen

Huang Di

Kejsar Huang Di skrivet med traditionella kinesiska tecken.

genom den viktiga boken “Huang Di Nei Jing”. Större delen av boken utgörs av en dialog mellan kejsar Huang Di och hans livläkare Qi Bo. De avhandlar grundläggande uppfattningar om livet, biologi, fysiologi, patologi, diagnostik etc. I Nei Jing finns också förslag på farmakologisk behandling, massage och uppmaning till ett andligt liv. Nei Jing har under mer än tvåtusen år utgjort grunden för hela den kinesiska medicinen och är den högsta auktoritet som man oftast har som referens.

Här är ett citat ur Huang Di Nei Jing:

Huang Di:
- Jag vet genom traditionen att i den höga antiken kunde hundra vårar och hundra höstar passera utan att människornas aktivitet minskade. Nuförtiden börjar människornas aktivitet att svikta på halva vägen till de hundra åren. Är detta ett resultat av en tid som inte längre är den samma eller är det människornas fel?

Qi Bo:
– Människorna under den höga antiken var observatörer av vägen (Dao), de inordnade sig under Yin och Yang, rättade sig efter praktiken och siffrorna. Ätande och drickande hade en gräns, aktivitet och vila hade en ordning. Tanklöst tröttade man inte ut sig. Sålunda kunde kroppen förbli förenad med själen (Shen). När de uppnått sin naturliga ålder gav de sig iväg hundraåriga.

– För dagens människor är det inte så. Deras soppa är alkohol, deras dagliga bröd är dåligt uppförande. Med stapplande steg går de in i sängkammaren. Passionerna torkar ut essenserna, utsvävningar skingrar deras ursprunglighet,autenticitet.

– Oförmögna att bevara sin fullhet styr de sin själ (Shen) mot tiden. De går mot glädjen att leva. Verksamhet liksom vila saknar disciplin. Sålunda komna till hälften av sina hundra år börjar de vissna. Följaktligen lyder undervisningen från den höga antiken på detta sätt:

– När man lever efter årstiderna undviker man tomhet, patogena energier och tjuvaktiga vindar. När de autentiska energierna uppstod från en lugn klar enkelhet, från tomhetens tomhet, och essenserna och de andliga krafterna bevaras inom människan, varifrån skulle då sjukdomar kunna komma?

Ayurveda

Ayurveda och Kinesisk Medicin är mänsklighetens äldsta, mest ursprungliga och bäst utvecklade naturliga läketraditioner.

Kinesisk akupunktur praktiseras i Indien, Ayurvedisk medicin finns i Japan och intresset ökar i Kina. De två systemen använder liknande språk och metoder, med tonvikt på livskraft, element och naturens kvaliteter. I Kinesisk Medicin tar det formen av yin och yang, Qi och de fem elementen: jord, vatten, eld, trä och metall. I Ayurvedisk Medicin tar det formen av de tre Doshas eller biologiska humos : Vata, Pitta och Kapha och de fem elementen: jord, vatten, eld, luft och eter. Båda systemen talar om vind-, eld- och fuktobalanser och använder liknande metoder för att behandla dem. Båda systemen klassificerar mat och örter utifrån värmande eller svalkande energi.

Kinesisk och Ayurvedisk Medicin, skapat av respektive lands kulturtraditioner. Det kinesiska systemet reflekterar språket i I Ching, Kinas äldsta bok. Det Ayurvediska systemet reflekterar Vedas språk, Indiens äldsta bok. Det är inte enbart en elit som bär kunskapen utan den är rotad i vanliga människors liv.

De två systemen har också många historiska band. Indien och Kina har bibehållit ett stadigt utbyte av idéer som går tillbaks till förhistorisk tid. Fastän de två subkontinenterna ligger bredvid varandra, försvårar Tibetanska platån, Central Asiens öken och djungeln i södra Asien förhållandet. The Silk Trail mellan Kina och väst involverade alltid en bytesrutt från Kina till Indien. Sjörutter från Södra Indien till Södra Kina har också existerat i över tvåtusen år. Tibet själv representerar en sammansatt kultur med Indiens och Kinas influenser vilket inkluderar båda medicinska systemen. En annan viktig kontakt mellan Indien och Kina var genom spridningen av Buddismen från Indien.

Ayurvedisk Medicin innehåller klassifikationer av speciella punkter som kallas marmas eller ”sensitive points”. De beskriver kroppen i termer av varierande kanalsystem (srotamsi eller nadis), mycket likt meridiansystemen i Kinesisk Medicin.

En allians av Traditionell Kinesisk Medicin och Ayurveda kan komma att vidga utbudet av naturligt läkande över hela världen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>