Jing Fang enkel örter

Vi kommer att gå igenom ca 100 örter som används inom Jing Fang Six Syndromes.

External 29-31 mars, internal 26-28 april, half external half internal 17-19 maj 2019

Med Single Herbs Guide för Tai yang Shao yin, Yang ming Tai yin, Shao yang Jue yin som underlag samt Dr. Robidouxs bok om Jing Fang six syndromes lär vi känna varje ört på ett djupare plan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *