Yuan Qi

Kurs på Vedic 28-29 maj

Klassisk Akupunktur – Yuan Qi med Dr. Suzanne Robidoux.

Ett effektivt smärtbehandlingssystem som bygger på att balansera meridianer och element.

Du lär dig hur du jobbar kliniskt, meridianernas utbredning, elementens områden, placeringen av de 60 yuan qi punkterna, nåltekniker samt kliniska patientfall.