Shamanska healing tekniner

Shamanska healing tekniker
Här ser man människan som en holistisk varelse med sin fysiska kropp men också med sin ljuskropp/energikropp. Allt vi är med om påverkar vår energikropp och kan skapa obalanser som manifesterar sig fysisk och emotionellt.

Teknikerna vi använder strävar till att läka ut orsaken till obalans och öppnar upp för möjligheten att stå i vår kraft och leva i vår fulla potential. Vi arbetar med Chakrasystemet och har bland annat stenar och kristaller som healingverktyg.

Utbildad på AYNI, tidigare New Swedish Medicine, av Lisa Kock och Björn Brandt som har ett samarbete med Alberto Villoldo.

60 min 760 kr