Studieplan

Kinesisk medicin djur

Termin 1.

Tillfälle 1.
Historik kinesisk medicin på djur
Introduktion behandlingstekniker akupressur och laserakupunktur
De fem olika personlighetstyperna hund/katt och häst

Tillfälle 2+3
Meridianerna hund/katt och häst
Vanliga fysiska och emotionella obalanser i meridianerna

Tillfälle 4.
De åtta principerna anpassat för djur
De fyra undersökningsmetoderna anpassat för djur

Tillfälle 5.
Akupressurtekniker
Nåltekniker
Tuina

Praktik 2 dagar hund+ katt och 2 dagar häst

Termin 2.

Tillfälle 6+7 
Akupunkturpunkter hund/katt och häst

Tillfälle 8+9
Behandlingsförslag av vanligt förekommande besvär

Tillfälle 10
Kost och diet enligt Kinesisk medicin för hund/katt och häst
Fördjupning laserakupunktur

Praktik 2 dagar hund/katt och 2 dagar häst

Lärarledda föreläsningar online 240 timmar
Praktik på plats 64 timmar
Självstudietimmar ca 600 timmar

Utanför detta tillkommer 1 termin basmedicin för hund, häst och katt som undervisas av veterinär online 3 timmar en gång i månaden plus ca 300 självstudietimmar

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *