Vedic Treat Program

Vedic Treat Program är en serie behandlingar för svåra eller långvariga besvär. Det unika är att vi också använder örter.

Det individuella programmet inleds med fyra behandlingar, en gång i veckan under en månad med individuellt örtrecept. Behandling kan bestå av kroppsakupunktur, skalpakupunktur, specifika smärtpunkter, moxa, en sorts värmebehandling, kostråd och örtmedicin.

Vedic har ett eget örtapotek och ditt recept kan blandas på plats. Samtalet är en viktig del av konsultationen. Vid behov kan antalet behandlingar utökas och även örtblandningen om så önskas.

Innan första mötet har du fått ett formulär att fylla i. Vid första träffen kan följdfrågor ställas, terapeuten känner på din puls och tittar på tungan. Därefter sker en analys av informationen och du får ett individuellt örtrecept och en individuell behandlingsplan.

Varje möte innefattar anamnes, differentiering, diagnos, behandlingsprincip, behandling och prognos. Resultat mäts med hjälp av terapeutens erfarenhet och dialogen patient/terapeut.

Vedic programmet, behandling samt örter, ges av Vedic Akupunktur i Leksand samt av de akupunktörer som är utbildade på Vedic och som har fått ta del av Dr. Robidoux kunskaper. Det är ett behandlingsupplägg som utvecklats under mitt samarbete med Dr. Robidoux då jag inspirerats att studera Klassisk Kinesisk Medicin, kunskaper som legat dolda sen kulturrevolutionen, som bevarats och nu lyfts fram i Västvärlden. Då syftar jag både på behandlingstekniker samt Klassisk Kinesisk Örtmedicin.

Då jag sett fantastiskt fina behandlingsresultat önskar jag med detta program nå ut till så många som möjligt.
Susanne Körnvik, rektor Vedic Akupunkturskola