Shamanska healing tekniker


Här ser man människan som en holistisk varelse med sin fysiska kropp men också med sin ljuskropp/energikropp. Allt vi är med om påverkar vår energikropp och kan skapa obalanser som manifesterar sig fysisk och emotionellt.
Teknikerna vi använder strävar till att läka ut orsaken till obalans och öppnar upp för möjligheten att stå i vår kraft och leva i vår fulla potential. Vi arbetar med Chakrasystemet och har bland annat stenar och kristaller som healingverktyg.

Utbildad på AYNI, tidigare New Swedish Medicine, av Lisa Kock och Björn Brandt som har ett samarbete med Alberto Villoldo.

60 min 800 kr. Varmt välkommen!


Vedic smycket

Det här kinesiska tecknet berättar om två figurer som dansar runt en pelare som förbinder himmel och jord och som förmår se bortom det synliga, som en shaman, healer eller akupunktör.