Introduktion till kinesisk medicin

Jobbar du redan med någon form av kroppsterapi och önskar få inspiration från den österländska medicinen?

 

Eller är du en nyfiken akupunkturklient som vill förstå din egen läkningsprocess mer på djupet?

 

Du kanske har en önskan att genomföra vår 3 terminer långa yrkesutbildning ”Kinesisk medicin för djur” men saknar de grundläggande förkunskaperna i kinesisk medicin som krävs för att kunna komma in på den yrkesutbildningen?

 

Denna introduktionskurs är en fristående kurs som alla som är nyfikna på att lära sig grunderna i kinesisk medicin kan ta del av utan att binda upp sig för vidare studier vid Vedic Akupunktur.

 

(För dig som genomfört vår Introduktionskurs och därefter beslutar dig för att fortsätta med vår långa yrkesutbildning ”Kinesisk medicin för djur” erhåller en rabatt på 3000 kr vid anmälan till ”Kinesisk medicin för djur”)

 

Vi erbjuder introduktionskursen vid två tillfällen under 2024.


Tillfälle 1: 20-22 september och 18-20 oktober 2024.

Tillfälle 2: 15-17 november och 13-15 december 2024.

För mer information samt intresseanmälan kontakta Susanne Körnvik på Tel. 073 053 51 44 alternativt vedicakupunktur@gmail.com

 

Kursupplägg

Denna kurs består av 42 timmar lärarledda föreläsningar online (2 x 3 dagar). 

 

- Självstudietimmar ca 100 timmar

 

- Kostnad: 7500 kr inkl. moms


- Lärare: Eva-Marie Janelo & Susanne Körnvik

 

Kursinnehåll

Historik kinesisk medicin
Grundläggande teorier kinesisk medicin
De vitala essenserna – Jing, Qi, Shen, blod, kroppsvätskor
Teorin om Yin och Yang
De åtta principerna
De fyra undersökningsmetoderna
Femelementsteorin
5 olika kropps- och personlighetstyper
Meridiansystemet
Associationspunkter och Alarmpunkter
De inre organen Zang Fu
Sinnesorganen, kroppsvävnader, kroppsvätskor, känslor
Organklockan

 

 

Recension från en av de tidigare deltagarna på Introduktionskursen:

 
"Introduktionskursen har varit mycket inspirerande att gå och jag längtar till kursstart av den längre utbildningen ”Kinesisk medicin för djur”! 

Jag har en del kunskap om kinesisk medicin sedan tidigare men tack vare den tydliga, väl genomtänkta presentationen och alla övningar så har jag fått klarhet i många saker och är bättre rustad att använda kunskaperna i praktiken. 

Utbildningen rekommenderas varmt för alla som vill gå en seriös och gedigen utbildning."För mer information och anmälan kontakta Susanne Körnvik på telefon: 073 053 51 44

eller mail: vedicakupunktur@gmail.com