Studieplan

Kinesisk medicin för djur


Kursinnehåll


Historik kinesisk medicin på djur
Introduktion behandlingstekniker akupressur och laserakupunktur

Introduktion behandling djur
De fem olika personlighetstyperna hund/katt och häst
Meridianerna och dess organsystem hund/katt och häst
Vanliga fysiska och emotionella obalanser i meridianerna
De åtta principerna anpassat för djur
De fyra undersökningsmetoderna anpassat för djur
Akupressurtekniker
Nåltekniker
Grundkurs Tuina-massage

Indikationer -kontraindikationer- lagstiftning
Akupunkturpunkter utifrån klassifikation hund/katt och häst
Behandlingsförslag av vanligt förekommande besvär
Kost och diet enligt kinesisk medicin för hund/katt och häst
Fördjupning laserakupunktur

 

 

Akupunkturdel

Lärarledda föreläsningar online 200 timmar


Praktik på plats 64 timmar

(Praktik 4 dagar hund/katt och 4 dagar häst)


Självstudietimmar ca 600 timmar


Lärare: Eva-Marie Janelo, Åsa Ekman, Susanne KörnvikBasmedicin hund/katt/häst

Lärarledda föreläsningar online 18 timmar

6 tillfällen 3 timmar en gång i månaden under termin 1 och 2

 

Självstudietimmar ca 300


Lärare: Åsa Ekman & Eva-Marie Janelo

 

 

Studieplan Introduktion till kinesisk medicin


Introduktionskursen är en separat förberedande kurs för de elever som avser att genomföra yrkesutbildningen ”Kinesisk medicin för djur” men som saknar grundläggande förkunskaper i kinesisk medicin.


Kursinnehåll


Historik kinesisk medicin
Grundläggande teorier kinesisk medicin
De vitala essenserna – Jing, Qi, Shen, blod, kroppsvätskor
Teorin om Yin och Yang
De åtta principerna
De fyra undersökningsmetoderna
Femelementsteorin
5 olika kropps- och personlighetstyper
Meridiansystemet
Associationspunkter och Alarmpunkter
De inre organen Zang Fu
Sinnesorganen, kroppsvävnader, kroppsvätskor, känslor
Organklockan


Lärarledda föreläsningar online 42 timmar
(2x3 dagar)


Självstudietimmar ca 100 timmar


Lärare: Eva-Marie Janelo & Susanne Körnvik